Vårt hefte

Stilne ditt sinn – bli kvitt ditt tankespinn – Kjøp vårt kursheftet “Bli bevisst – Åpne ditt sinn”


kr 130
Å bli den du er er et opplevelsesbasert hefte i personlig utvikling. Heftet er et redskap for selvutvikling med egen forståelse innsikt.

Velkommen til en reise fra hodet til hjerte, hjerne og sjel.  Dette heftet passer for deg som er opptatt av balanse og harmoni i ditt liv.
Du som vil utforske deg og dine relasjoner på et dypere plan.
Dette heftet er for deg som vil vokse både personlig og profesjonelt. Det er også en grunnutdanning for deg som vil bli en bedre utgave av deg selv.

Grunnkurset i Hjertet ditt vet bygger på opplevelsesbasert læring – innenfra og ut.
Utdanningen gir deg dermed personlige opplevelser og innsikt som gjør at du bedre forstår både deg selv og andre.

Hvis du ønsker å ta kurset tilhørende hefte kommer du i kontakt med ulike metoder og øvelser for egenutvikling.

Du blir mer bevisst hvordan din livserfaring former deg og hvilke personlige og relasjonelle psykologiske livsmønstre du bruker i dag.
Det gjør at du blir mer bevisst på valgene du gjør, hvordan du vil gå videre og være mot deg selv og andre i din livsutfoldelse.

Den erfaringen ligger senere til grunn for det arbeidet du gjør sammen med andre, dersom du velger å videre følge våre påbyggingskurs og dersom du vil være med å bidra til at andre mennesker kan utvikle seg.

Her får du utforske dine egne opplevelser i øvelser som åpner opp for kontakt inn i det ubevisste landskapet. Her kan du sette av tid med fokus bare på deg.

Et formål med dette heftet er at du får oppleve deg selv tydeligere og bli mer bevisst på deg selv og dine kvaliteter.

Et annet er å bli kjent med hjertet ditt, kjærligheten til deg selv og andre.

Heftet tar for seg ulike tilnærminger, som dette med tankespinn, hvordan kvitte seg med det, og bli bevisst på tilstedeværelse og oppmerksomhet i øyeblikket.»

Det er et uendelig tall av sensitive og kreative mennesker som sliter med «tankespinn», det å kunne regulere tankene sine. Vi i Hjertet ditt vet jobber med lære bort hvordan å navigere i den utfordringen vi kan få kontroll over: å få grep på denne utfordringen. Slipp løs hjernens sanne uttrykk.
I dette opplysende kurset lærer vi deg en helt ny måte å kjenne hvordan det er å stilne tankekjøret, så det er mulig å kontrollere tankene ved å lære hvordan du kan gi slipp på det du ikke behøver «å tenke på».
Som et resultat kan du begynne å effektivt håndtere tristhet, angst, selvkritikk og blokkering + de andre utfordringene du regelmessig møter. På bakgrunn av dette har vi i Hjertet ditt vet laget vårt første hefte som du på egenhånd kan jobbe med dette temaet. Ta kontakt med oss på info@hjertetdittvet.no
Christl Riple og Trine Lise Kamela Stjernholm